Kayıt dışı böyle bitecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sıkılaştırıyor. İlerleyen günlerde Meclis gündemine alınacak vergi paketi kapsamında, kayıt dışıyla mücadele edilmesi için yeni adımlar atılacak. Usülsüz faaliyetlere artırımlı ceza uygulanacak. Vergi paketiyle, fatura düzenlenmemesi durumunda alıcının bildirimi, gayrimenkul kiralamalarında kontrat imzalanması durumunda alıcı veya kiracının bildirimi ÖTV alınmasında esas sayılacak. Yine bu durumda ödemelerin finansal kurumlar yoluyla yapılmadığının bildirilmesi halinde uygulanan ceza miktarı artacak. Meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek.

KİRAYI ELDEN ÖDEYEN YANDI

Taslağa göre, asgari 7 bin 500 TL, azami 20 milyon TL olmak üzere elden ödenen kira bedelinin yüzde 10’u oranında kiracılara da ceza kesilecek. Kiracı elden ödeme yaptığını Gelir İdaresi’nin tespitinden önce bildirirse, özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Hazırlıkları yürütülen paketle Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması için de çalışma yapılıyor.

HESAP HİLESİNE 20 MİLYON LİRA

Ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını kullandıranlara ceza kesilecek. Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

SAHTE BELGEYE 500 BİN LİRA CEZA

Meslek mensuplarının azami iş kapasitesi belirlenecek. Bazı mükelleflere tam tasdik zorunluluğu getirilecek. Tam tasdik raporunun belirlenen sürede ibraz edilmemesi durumunda, mükellef adına asgari 250 bin TL, azami 2 milyon 5 bin TL olmak üzere, tasdike konu döneme ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Sahte belge düzenlemek amacıyla kurulan işletmelere hizmet verenlere ise

500 bin lira ceza kesilecek.

KAYIT DIŞI POS’A UYUM DÜZENLEMESİ

Kayıt dışı POS cihazı kullanımının da önüne geçilmesi için POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek. Aynı zamanda ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazına ilişkin bakanlık düzenlemelerine uyum seviyesinin artırılması sağlanacak.

Kaçakçılığa ilişkin cezalar artırılacak

Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezaları artırılacak. Vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan verginin 1 katı, kendiliğinden verilen beyannamelerde verginin yüzde 50’si, kaçakçılık fiillerinin varlığı halinde verginin 3 katı kadar kesiliyor. Kayıt dışı faaliyetlerde vergi ziyaı cezasının 1,5 kat olarak artırımlı uygulanması öngörülüyor.

ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Etkin pişmanlık müessesesi kaldırılacak. Kaçakçılık fiilini işleyen failin hem etkin pişmanlıktan yararlanıp hem de vergi mahkemesine dava açması, açılan davanın sonucuna göre ödediği vergi ve cezaları geri alabilmesi imkanı, düzenlemenin getiriliş amacına ters düştüğü için uygulamaya son verilecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da artırılacak. Tekerrürde artırımlı ceza uygulanacak. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeler yerine kanun kapsamında olmayan bilgi fişi gibi belgelerin düzenlenmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası iki kat olarak uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir